Czy wiesz że ...?
W czasie eksploatacji opony, w wyniku ścierania, jej masa zmniejsza się o około 20 – 25 proc.

Zadania spółki

Nadrzędnym zadaniem Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. jest rozwiązywanie problemu zużytych opon, poprzez organizowanie ich odbioru od punktów wymiany i warsztatów samochodowych, stacji demontażu pojazdów, przedsiębiorstw komunalnych, itp. oraz poddanie ich procesom odzysku i recyklingu.

Poprzez swoje działania pomagamy posiadaczom zużytych opon pozbyć się kłopotliwego odpadu. Jednocześnie realizujemy w imieniu naszych akcjonariuszy i klientów obowiązki wynikające z postanowień ustawy z dn. 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Nasza praca ma istotny wpływ na ochronę środowiska naturalnego.


Udział w rynku

Obecnie Spółka ma około 50 proc. udział w rynku i jest największą organizacją w Polsce, zajmującą się odzyskiem zużytych opon. Zasięg działania Spółki pokrywa terytorium całego kraju.

Centrum Utylizacji Opon zostało powołane do życia w 2002 roku z inicjatywy największych producentów opon w Polsce.

Są to firmy: Bridgestone, Continental, Dębica, GoodYear, Michelin i Pirelli, które jednocześnie pełnią funkcję udziałowców Centrum. W wymiarze ekologicznym jednym z głównych osiągnięć Spółki jest bardzo znaczące zmniejszenie ilości zalegających opon na nielegalnych wysypiskach oraz utrzymanie trendu zmniejszania liczby przypadków powstawania nielegalnych składowisk i wysypisk opon. Centrum pełni obecnie kluczową rolę w zbiórce i poddawaniu utylizacji zużytych opon w Polsce.
Program działania

W ramach swojej działalności Centrum Utylizacji Opon inicjuje także programy edukacyjne, które mają zwrócić uwagę społeczeństwa, a przede wszystkim młodzieży, na problematykę utylizacji odpadów, jakimi są wyeksploatowane opony.

Przykładem jest zrealizowany od roku 2009 program edukacyjny Gumowy Surowiec współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Centrum Utylizacji Opon jest przedstawicielem Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Producentów Opon i Wyrobów Gumowych ETRMA.